Associació catalana de  professionals d’informàtica de la salut

Formulari de sol.licitud per ser soci d’UNITSS

Web provisional


Unitss neix com a una necessitat detectada en el món TIC sanitari, i caracteritzada per:

 • Ser una associació catalana de professionals d’informàtica de la salut liderada per CIOs.
 • Estar oberta a TOTS els professionals vinculats als Sistemes d’Informació, des de qualsevol perspectiva (tècnica, assistencial, recerca, etc.)
 • Mantenir un esperit independent però col.laboratiu.

L’origen d’Unitss es fonamenta en:

 • La voluntat de cobrir un espai buit fins el moment.
 • Donar resposta el més homogènia possible a les necessitats del SISCAT en l’àrea, cada cop més creixent i important, dels Sistemes d’Informació.
 • L’esperit de compartir necessitats i objectius, traduint-los en sinèrgies.

Els principals objectius d’Unitss són:

 • Impulsar relacions entre totes les entitats proveïdores i interlocutors del sector.
 • Col·laborar amb l’Administració Catalana com a interlocutor vàlid i representatiu.
 • Esdevenir consultor i informador de les TICs a Catalunya.

Les d’activitats per aconseguir-los són:

 • Crear grups de treball  orientades tant a l’àmbit conceptual com tècnic amb la finalitat de plantejar dubtes i trobar solucions
 • Organitzar jornades tècniques en àrees de necessitats comuns o incipients que puguin ser d’interès per la resta del SISCAT a futur.
 • Compartir experiències i millors pràctiques.