Grups de treball

 

Per tal de d’organitzar la compartició de coneixement s’han seleccionat tres temes que s’han considerat de màxim interès i en el sector salut i s’ha creat un grup de treball per a cada un:

CMBD d’Atenció Especialitzada Ambulatòria

  • Donada l’ obligatorietat de notificar l’activitat de l’atenció especialitada ambulatòria al Catsalut per part de tots els centres del SISCAT, el dia 1 de novembre de 2016. Es va celebrar una renió, de la que podeu veure el detall a l’apartat de notícies, per a compartir els criteris de construcció del fitxer i les dificultats que apareixen en el registre de Ies dades clíniques.

Canvi a CIM-10 MC/SCP

  • Aquest grup s’ha creat per la magnitud de l’impacte que té sobre les entitats proveidores el canvi de la codificació de CIM-9 a CIM-10 ja que cal definir els criteris amb els que es farà el canvi de forma unificada al sector.

Plataforma de derivacions electròniques  Is3

  • La implantació de circuits de derivació electrònica entre entitats proveidores és un tema  d’interès  per tant tots els centres del SISCAT. Per això s’ha considerat que és també un item a tractar i en el que la compartició de coneixement pot incrementar susbtancialment l’eficiència amb la que impalntar la interoperabilitat al sistema de salut català.

 

Anirem concretant la planificaicó d’activitats i ampliant la cartera de grups de treball gradualment per tal de garantir la qualitat i eficiència dels mateixos.

Anuncis