Qui som

UNITSS és l’ Associació catalana de professionals d’informàtica de la Salut.

Missió

UNITS es una associació de sense ànim de lucre composada per professionals relacionats amb l’àmbit dels Sistemes d’Informació del Sector Sanitari i Social Català, que tenen com objectiu principal la promoció i difusió del coneixement entre professionals i entitats del sector TIC de Salut, mitjançant la promoció de sinèrgies entre els associats,  afavorint l’intercanvi d’informació, i posicionant-se com a referent en el sector

Què som?

Unitss vol ser un espai obert a tots els socis que permeti canalitzar i donar resposta a les necessitats de cadascun dels col·lectius (tècnics de sistemes, desenvolupadors, responsables de projectes, usuaris clau,  directors de sistemes,..), mitjançant foros per àmbits, organitzant sessions formatives, tècniques i jornades que parteixin de necessitats reals del sector. Sense oblidar la visió més estratègica o innovadora que ens permeti evolucionar.

Perquè una associació nova?

Unitss neix com a resposta a una mancança no coberta al sector salut. El desencadenant és la necessitat de disposar d’un espai comú de compartició de coneixements i experiències pels professionals que treballem en l’àmbit TIC dels proveïdors de salut a Catalunya.

Per altra banda, volem ser un interlocutor representatiu davant l’administració pel que respecta al desenvolupament estratègic dels sistemes d’informació en salut. Hem de ser capaços d’ajudar a l’assoliment dels objectius del Catsalut i del Departament  de Salut mitjançant una millor comunicació i col·laboració entre tots els implicats

Les finalitats i activitats de l’associació

Tal i com estan recollides al capítol II dels estatuts aquestes són:

Article 3.- Les finalitats

L’associació es constitueix principalment per les següents finalitats:

 1. Impulsar les relacions de col·laboració entre els professionals TIC de la Sanitat Catalana.
 2. Col·laborar amb l’Administració Catalana en l’evolució dels sistemes d’informació d’aplicació en l’àmbit sanitari.
 3. Esdevenir l’òrgan informatiu i consultor respecte les tecnologies de la informació en l’àmbit de la Sanitat Catalana.
 4. Organitzar i promoure activitats formatives o tècniques que siguin d’interès.
 5. Representar i defensar els interessos generals dels seus associats, mitjançant una acció estrictament associativa.
 6. Qualsevol altre que se li pugui ser assignat directa o indirectament per la legislació vigent, o decidit pels seus associats en l’Assemblea General.

Article 4.- Les activitats

Per aconseguir les finalitats anteriors es realitzaran les activitats següents:

 1. Reunions periòdiques per debatre temes d’interès.
 2. Promoure la col·laboració mitjançant foros de discussió.
 3. Organització de conferències, debats, taules rodones, i col·loquis, així com altres activitats complementàries.
 4. Fer difusió de les activitats de l’Associació.
 5. Establir convenis de col·laboració amb entitats públiques o privades per l’elaboració d’estudis, publicacions, o el desenvolupament de projectes d’investigació.
 6. Establir acords de col·laboració amb altres Associacions del nostre interès.
 7. Qualssevol altres que es determinin per assolir els objectius de l’Associació.

 

Els integrants de l’associació

Tal i com està recollit al capítol III dels estatuts, poden formar part de l’associació totes les persones físiques que, de manera lliure i voluntària, tinguin interès en el desenvolupament de les seves finalitats, que la seva activitat professional estigui relacionada amb els sistemes d’informació de l’àmbit de la salut, que ho sol·licitin i que siguin admesos per la Junta Directiva de l’associació.

 

Té cost fer-se soci?

Actualment Unitss es troba en fase incipient i estem treballant en la definició de continguts i activitats com la jornada de compartició d’experiències en el CMBD-AEA. La creació de tota associació i la gestió de les seves activitats impliquen unes despeses que ara estan assumint els socis fundadors. Un cop estigui definida i s’hagi difós la cartera de serveis que estem preparant passaríem a cobrar un quota simbòlica anual (30€) per tal de cobrir les despeses i taxes a les que hem de fer front. Fins que no arribi aquesta fase, pertànyer a Unitss rebre les comunicacions i participar en la seva dinamització serà totalment gratuït.

Anuncis