Òrgans de govern

Tal i com queda recollit en el capítol IV dels estatuts de l’associació, Dels òrgans de govern i representació, la Junta Directiva regeix, administra i representa l’associació.

Els membres de la Junta Directiva són:

Presidenta:        Sra. Anna Benavent Navarro

Vice-president:  Sr. Gerard Delmàs Camacho

Secretari:            Sr. Hartmann Estruch Gay

Tresorer:             Sr. Domènec Cardona Morales

Vocals:                 Sr. Mariano Gutiérrez Coello

                             Sr. Joan Codina LLigoña

                              Sr. Javier Grueso Mula

                              Sr. Victor Robert Roca

                              Sra. Maria José Liarte Gomez

                              Sr. Pere Serrat Quintana

                              Sr. Juan Pedro Rivas Cañas

img-20160913-wa0010

Actualment la junta directiva esta formada per 12 membres i es reuneix el segon dimarts de cada mes a l’hospital de St Joan De Déu. A la imatge superior hi ha una gran representació de la Junta.

Anuncis